er    Feromony są to związki zapachowe, które wydzielane są naturalnie przez organizmy żywe. Za pomocą komunikacji niewerbalnej te feromony są wykorzystywane. Z pewnością, warty jest uwagi fakt, iż w świecie przyrody, samiec możne znaleźć samiczkę właśnie dzięki wydzielanym przez nią feromonom. Może ją nawet znaleźć w dużej odległości, kilka albo kilkunastu kilometrów. Jest to niesamowite. Feromony mogą być dzielone ze względu na typ efektu następująco:

  • wywoływacze, wywołują u konkretnego odbiorcy natychmiastową reakcję, jeśli chodzi o zachowanie poprzez oddziaływanie na centralny układ nerwowy. Generalnie, zmiana zachowania jest zazwyczaj niezwykle łatwo oraz szybko dostrzegalna. Przykładem są tu reakcje wywołane przez feromony agregacyjne, płciowe albo rozpraszające.
  • Podstawowe, wywołują konkretne zmiany fizjologiczne. Odbywa się to w ciągu długiego czasu. Wpływają na to między innymi funkcje osobnicze, na przykład substancja królowej jak i również hormony zawarte w moczu samców ssaków. Może to wpływać na przyspieszenie dojrzewania samic.

Następnie, można wyróżnić kolejny podział feromonów. Związki te mogą być dzielone na: płciowe, alarmowe oraz obronne. Do tej grupy należą również funkcje odstraszające oraz te, wyrażające stres. W tej grupie znajdują się także funkcje agregacyjne oraz markujące terytorium lub drogę. W podziale tym, znajdują się również funkcje wspomagające dany rodzaj aktywności oraz funkcje odnajdywania pożywienia, a także społeczne. Warto wiedzieć, iż funkcje społeczne wyrażają dominację. Ponadto rozróżniają one kasty albo też partnera. Z całą pewnością regulują one stosunki społeczne.

Jeśli chodzi o działanie feromonów na ludzi, najlepiej mówi o tym badanie opublikowane przez zespół Marthy McClintock. Z eksperymentu wynika, iż synchronizacja cyklu miesiączkowego w grupach kobiet zamkniętych w więzieniu jest regulowana za pomocą emisji dwóch konkretnych feromonów. Krótko mówiąc, kobiety przebywające w jednym miejscu mają bardzo podobny cykl miesiączkowy.

Dowiedz się jakie są skuteczne feromony na feromony-dziewczyny.pl oraz sprawdź wademekum podrywacza – http://www.uwodzenie.net.pl/