office-workers-cartoon_23-2147501952Z oferty pracy tymczasowej może skorzystać każda osoba poszukująca pracy, jednak w praktyce na współpracę z agencją pracy tymczasowej decydują się głównie osoby, które z różnych powodów nie mogą podjąć pracy stałej. Dla jakich osób praca tymczasowa jest atrakcyjną formą zatrudnienia? Pierwszą grupę stanowią osoby małoletnie poszukujące pracy na okres wakacji, lub tylko w określone dni tygodnia, które z racji wieku i braku doświadczenia maja bardzo małe szanse na pracę na etacie. Kolejną grupą są studenci, którzy z racji zajęć edukacyjnych dysponują czasem tylko w określone dni tygodnia lub w nietypowych porach. Często z oferty pracy tymczasowej korzystają też osoby młode, bez doświadczenia zawodowego, które traktują pracę tymczasową jako sposób na wejście na rynek pracy i zdobycie kwalifikacji.
Jest również szansą dla osób, których praca ma z natury charakter sezonowy np. rolników lub ogrodników na znalezienie dodatkowego źródła dochodu. Z pracy tymczasowej korzystają też osoby nie szukające stabilizacji zawodowej np. planujące w dalszym czasie wyjazd zagranicę lub podjęcie przerwanej edukacji. Praca tymczasowa pozwala na szybkie zarobienie na bieżące potrzeby do czasu zmiany sytuacji. Bardzo popularna w Polsce jest praca tymczasowa za granicą, która dla wielu rodaków stanowi stałe źródło dochodu. Dzięki znacznie wyższym zarobkom, niż mogą uzyskać w kraju, Polacy decydują się na kilkumiesięczne wyjazdy do pracy na budowach, w hotelarstwie oraz rolnictwie, które zapewniają im środki na utrzymanie rodzin, bądź zgromadzenie pieniędzy na szczególne wydatki takie jak ślub, budowa domu czy założenie własnej działalności. Wiele osób podejmuje też pracę tymczasową po prostu z braku innych ofert. Rynek pracy tymczasowej w Polsce ciągle ewoluuje i taka forma zatrudnienia nie dotyczy już wyłącznie młodych osób i stanowisk nie wymagających szczególnych kompetencji, jak uważano powszechnie jeszcze kilka lat temu. Pracy tymczasowej często poszukują również specjaliści, a firmy zatrudniają pracowników tymczasowych nawet na stanowiska kierownicze.

Źródło: Agencja Zatrudnienia KS Service