notariusz_katowice

Jak większość osób wie notariusz to osoba wykonująca jeden z zawodów prawniczych. Nie zajmuje się sprawami kryminalnymi ani też nie reprezentuje klientów przed sądem. Czym więc zajmuje się notariusz na co dzień?

Notariusz w ramach swoich obowiązków zawodowych zajmuje się przede wszystkim czynnościami notarialnymi. Polegają one głównie na sporządzaniu aktów notarialnych, gdy taka potrzeba wynika z przepisów prawa lub z woli stron. W formie aktu notarialnego muszą zostać przygotowane takie dokumenty jak:

 • umowy o dożywocie,
 • umowy zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • umowy działu spadku,
 • umowy podziału majątku wspólnego,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia czy
 • testamenty.

Wydaje się, że do zdobycia uprawnień takich jakie posiada notariusz Katowice są idealnym miejscem wyboru. Katowice to miasto-serce aglomeracji, gdzie znajdują się ośrodki nauki(Uniwersytet Śląski liczne koła naukowe i stowarzyszenia) jak i działalności politycznej oraz społecznej. Do obowiązków notariusza zalicza się również takie działania jak:

 • poświadczenie własnoręczności podpisu,
 • potwierdzeniu zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • poświadczenie o pozostawaniu osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Zdobycie uprawnień notariusza wymaga odbycia aplikacji notarialnej. Tymczasem, aby starać się o przyjęcie na aplikację notarialną osoba taka powinna posiadać wykształcenie prawnicze(ukończone studia magisterskie na kierunku prawo). Do innych wymagań zalicza się posiadanie:

 • obywatelstwa polskiego,
 • pełnię praw cywilnych i obywatelskich(w tym pełna zdolność do czynności prawnych) oraz
 • zdanego egzaminu na aplikację notarialną.

W trakcie aplikacji notarialnej przyszli notariusze odbywają zajęcia teoretyczne, gdzie zapoznają się z przepisami prawa oraz ich wykładnią. Dodatkowo przez okres nauki powinni podjąć praktyki w kancelarii notarialnej, co daje im możliwość poznania tajników wykonywania zawodu. Aplikacja notarialna trwa 2 i pół roku, po czym następuje egzamin. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej oceny z tego egzaminu aplikant może ubiegać się o wpis na listę notariuszy. Dla osoby z uprawnieniami jakie posiada notariusz Katowice to miasto możliwości rozwoju zawodowego oraz godnego zarobku. Co ważne każdy notariusz jest zobowiązany do przestrzegania podstawowych zasad moralnych oraz zasad etyki zawodowej(Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza). Dodatkowo należy wspomnieć, że czynności notariusza odbywają się w sferze działań osoby zaufania publicznego.

 

Czytaj też inne podobne artykuły: http://www.amcpolska.com.pl/jak-dziala-profesjonalna-kancelaria-notarialna-katowice/