prZawód prywatnego detektywa jest bardzo specyficznym rodzajem zawodu. Prywatny detektyw powinien posiadać odpowiednie predyspozycje osobowościowe i fizyczne, aby praca przez niego wykonywana była efektywna.

Umiejętność odróżniania informacji prawdziwych od fałszywych

 Prywatny detektyw powinien przede wszystkim sprawdzać, czy informacje są prawdziwe. Nie chodzi tutaj jedynie o potwierdzanie ich prawdziwości, ale również o umiejętność rozpoznawania, kiedy ludzie kłamią. Osoba, która kłamie zawsze zachowuje się w specyficzny sposób. Wszystkie takie zachowania prywatny detektyw powinien znać i umieć je rozpoznawać.

Cierpliwość

 Podstawą w pracy prywatnego detektywa jest cierpliwość. Nie zawsze sprawy uda się rozwiązać, w krótkim czasie. Ważne jednak jest to, żeby się nie poddawać i nie rezygnować z dochodzenia. Czasem zdarza się tak, że efekty są widoczne dopiero po paru miesiącach. Osoby niecierpliwe nie będą w stanie pracować efektywnie.

Dobry kontakt z ludźmi

 Prywatny detektyw powinien wzbudzać zaufanie u ludzi, aby chcieli z nim rozmawiać. Dlatego też tak ważne jest to, aby osoba taka potrafiła odpowiednio się porozumiewać z osobami z różnych grup społecznych. Często są to osoby specyficzne i nieprzyjemne, na co prywatny detektyw powinien być przygotowany.

Sprawność fizyczna

 Przy pracy prywatnego detektywa bardzo ważna jest również sprawność fizyczna. Często potrzebne są również umiejętności samoobrony. Nigdy nie wiadomo, na jakiego człowieka się trafi w takiej pracy. Często więc zdarza się tak, że życie albo zdrowie prywatnego detektywa jest narażone. Powinien on umieć więc się samodzielnie obronić.

 Podsumowując można powiedzieć, że praca prywatnego detektywa jest pracą bardzo trudną i nie każdy się do niej nadaje. Osoba taka powinna posiadać odpowiednie cechy fizyczne i psychiczne, aby wykonywać tę pracę efektywnie. Z racji tego, że polega ona przede wszystkim na zbieraniu i sprawdzaniu wiarygodności informacji, to ważna jest umiejętność odróżniania tych prawdziwych od tych fałszywych.

W oparciu o – http://www.cedes.pl/jakie-uprawnienia-posiada-prywatny-detektyw/