certyfikacja_systemu_zarzadzania

Certyfikacja systemu zarządzania to procedura polegająca na niezależnej od przedsiębiorstwa ocenie jego wyrobów, procesu wytwarzania lub usługi z określonymi ustanowionymi przez siebie normami lub przepisami prawnymi. Przedsiębiorstwo zostaje poddane audytowi certyfikującemu, który posiada 4 rodzaje certyfikacji: dla systemu jakości, wyrobu, usługi, personelu.

Dane przedsiębiorstwo przygotowując się do certyfikacji systemu zarządzania może potrzebować nawet kilku lat. Przygotowania podzielone są na 3 etapy, z których pierwszy : opracowanie – będzie kluczowy dla całego przedsięwzięcia. Kolejne etapy; wdrożenie i utrzymanie systemu będą naturalną konsekwencją pierwszego etapu. W naszym kraju  certyfikację systemu zarządzania prowadzą instytucje polskie lub przedstawicielstwa zagranicznych instytucji certyfikujących.

Proces wdrażania norm dla certyfikacji systemu zarządzania podzielony jest na kilka etapów:

  1. Etap pierwszy to samo podjęcie decyzji o wejściu w proces certyfikacji, łączy się ono z przejściowymi trudnościami , szczególnie w części produkcyjnej. Dlatego decyzja musi być świadoma i odpowiedzialna.
  2. To czas implementacji systemu zarządzania ISO, analiza tego systemu w porównaniu do obecnego w firmie, wprowadzanie procedur.
  3. Etap trzeci zawiera decyzję o wyborze konkretnego certyfikatora. Cena za audyt certyfikujący zależy od renomy jednostki certyfikacyjnej, jednak jej wybór powinien być podyktowany samą strategią oraz rynkami zbytu konkretnego przedsiębiorstwa.
  4. W etapie czwartym firma poddana jest audytowi wewnętrznemu wybranej przez siebie firmy konsultingowej lub ekipę zarządzającą przedsiębiorstwem. Wszystkie poradniki wskazują na obowiązek zaznajomienia z poszczególnymi procedurami wszystkich pracowników.
  5. Etap piąty to podpisanie umowy z wybraną jednostką certyfikującą.
  6. Najczęściej na tym etapie przedsiębiorstwo ubiegające się o certyfikację sytemu zarządzania poddaje się audytowi wstępnemu wykonywanemu przez wybraną jednostkę certyfikującą. Firma może zrezygnować z tego etapu obniżając koszt certyfikacji, jednak jest on zalecany przez specjalistów po to aby to profesjonaliści dostrzegli ewentualne niedociągnięcia dając czas na ich poprawę.
  7. Ostatni etap to audyt właściwy. Dostrzeżone podczas audytu niewielkie uchybienia mogą zostać naprawione przez firmę w określonym, narzuconym jej czasie.

 

Zapoznaj się także z artykułem na temat:

http://www.zsjz.com.pl/certyfikacja-iso-9001-co-to-jest/