ghjBloczki z betonu komórkowego są obecnie jednym z podstawowych i jednym z najlepszych dostępnych materiałów do budowlanych. Asortyment bloczków z betonu komórkowego jest bardzo duży i obejmuje szeroki wachlarz wielkości i gramatur oraz gotowych elementów systemów zawierających oprócz samych bloczków, nadproża, wieńce i kształtki, które ułatwiają budowę budynku.

Wymiary bloczków z betonu komórkowego są znormalizowane i dostosowane do norm budowlanych co znakomicie upraszcza pracę. Ponad to technologia produkcji zapewnia wysokie trzymanie wymiarów i powtarzalność. W większości, bloczki produkowane są z systemem pasowania pióro wpust, dzięki temu łączenia poprzeczne między bloczkami nie wymagają użycia spoin lub zapraw – bez utraty właściwości cieplnych.  Co to jest beton komórkowy i produkowane z niego produkty przybliża nam producent bloczków z betonu komórkowego http://termalica.pl/Informacje/beton-komorkowy-co-to-jest

Największą zaletą bloczków z betonu komórkowego jest wysoka izolacyjność termiczna ale nie tylko. Istotnymi cechami są wytrzymałość na ściskanie i gęstość . Przy dobieraniu bloczków to budowania poszczególnych ścian, należy brać te parametry pod uwagę.

Podstawowy parametr to klasa gęstości betonu komórkowego

Opisuje on  średnią gęstości betonu komórkowego wyrażoną w kg/m3. Przy założeniu że bloczek jest  w stanie suchym. Innymi słowy jest to  stosunek masy do objętości.  Dostępne są obecnie bloczki z betonu komórkowego o  gęstościach: 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800.  Chociaż norma mówi jeszcze o gęstościach 900 i 1000 jednak obecnie producenci nie dostarczają takich bloczków.

Od gęstości zależą  inne cechy bloczków z betonu komórkowego – wytrzymałość na ściskanie oraz izolacyjność termiczna i akustyczna. Większa gęstość oznacza wyższą wytrzymałość na ściskanie i lepsze parametry akustyczne ale niższą izolacyjność termiczną.  By to zobrazować podam przykład, dla bloczków o gęstości 300 współczynnik przewodzenia ciepła (λ) wynosi  0,075 W/(m.K), z kolei dla bloczków o gęstości 800 wynosi zaledwie 0,205 W/(m.K).  Innymi słowy im współczynnik przewodzenia ciepła (λ) jest niższy, tym lepiej.

Parametry  wytrzymałości dla bloczków z betonu komórkowego

Wytrzymałość określana jest dla  średniej wytrzymałości betonu komórkowego na ściskanie przy wilgotności w zakresie 6% ± 2%. Wyższa wytrzymałość oznaczą wyższą klasę. Bloczki z betonu komórkowego występują w klasach wytrzymałości: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6 i 7.  Klasa rośnie wraz z gęstością.  Jak wyglądają więc klasy dla poszczególnych gęstości:

  • 300-400 – 1,5;
  • 450-550 – 2,5;
  • 600-650 – 3;
  • 700-750 – 4;
  • 800 – 5.

 

 

 

Zastosowania bloczków z betonu komórkowego

Do czego używać poszczególnych typów bloczków  w zależności od ich parametrów.

  1. Bloczki w asortymencie 300-350 – Mają doskonałą izolacyjność termiczną. Dlatego polecane są do budowy ścian jednowarstwowych, które nie będą wymagały ocieplenia.
  2. Bloczki w asortymencie 400-600 – maja wciąż dobre parametry izolacyjne ale już wystarczającą wytrzymałość by wznosić z nich ściany nośne – zewnętrzne (wymagające ocieplenia) i wewnętrzne, a także ściany działowe.
  3. Bloczki w asortymencie 700-800 – są wykorzystywane do budowy ścian nośnych oraz działowych, o wyjątkowo dobrą izolacyjności akustycznej i wytrzymałości. Można z nich wznosić ściany piwnic, należy jednak pamiętać o szczelnym zabezpieczeniu przeciwwilgociowym.

Jaki bloczek z betonu komórkowego  wybrać do budowy ścian w domu 500 czy 600?

Zdaniem ekspertów, różnica między betonem komórkowym gęstości 600 i 500 wynosi dokładnie 100 kg/m3. Zastosowanie bloczka 500 zamiast cięższego 600 powoduje niewielkie zmniejszenie wytrzymałości ściany (wytrzymałość na ściskanie elementów spada o 1MPa) co w budownictwie jednorodzinnym, a zwłaszcza w budownictwie wielorodzinnym, w przypadku ścian wypełniających samonośnych jest rozwiązaniem wystarczającym.  Równocześnie jednak obniża się masę ściany i optymalizuje się koszt budowy (lżejsze elementy, lżejsza ściana). Dla przykładu, przy grubości 24 cm waga ściany zmniejsza się o 32 kg/m2. Niższa waga to też  niższe koszty transportu i wykonawstwa (więcej jednorazowo przewożonych produktów, lżejszy element do przenoszenia). Niższa gęstość oznacza też wyższą termoizolacyjność a co za tym idzie, niższe koszty izolacji termicznej ścian a w eksploatacji budynku niższe koszty ogrzewania.