odszkodowaniaDochodzenie swoich spraw przed sądami nie jest łatwym zadaniem i wymaga znajomości polskiego prawa, dlatego więc wielu ludzi korzysta z usług sprawnych adwokatów. Wiele osób doświadcza w swoim życiu zdarzeń, które uprawniają ich do dochodzenia odszkodowania. Sprawy odszkodowawcze lub o zadośćuczynienie należą do dziedzin często goszczących na salach rozpraw. Wynajmując adwokata poszkodowany ma większą pewność uznania jego racji i przyznania prawa do uzyskania środków finansowych.     Analiza przedstawionej przez klienta dokumentacji, przygotowanie i złożenie do sądu pisma procesowego i reprezentowanie go przed sądem są jego podstawowymi czynnościami.
Do spraw odszkodowawczych, które może poprowadzić adwokat należy:

Uszkodzenie ciała (złamanie) w skutek poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku – chodnik musi posiadać właściwy stan techniczny i być na bieżąco odśnieżany, nie może stanowić zagrożenia dla użytkowników. W związku z tym, że, dany teren do kogoś należy, w razie urazu można od niego dochodzić swoich roszczeń.
Błędy medyczne, narażenie pacjenta na zakażenia w szpitalu w skutek zaniedbań – chorzy poddawani są różnym zabiegom operacyjnym, podczas których może dojść do uszkodzenia narządów czy pozostawienia narzędzi w ciele chorego. Ponadto pacjent może zostać zarażony bakteriami, o czym nie zostaje poinformowany i dowiaduje się o tym przypadkiem. Adwokat posiada wiedzę, co do sposobu poprowadzenia sprawy, aby reprezentowany przez niego klient otrzymał należne mu roszczenia.
Wypadki drogowe – odszkodowanie może dotyczyć uszkodzenia ciała wskutek wypadku samochodowego lub uszkodzenia pojazdu. Adwokat może wytoczyć sprawę sądową przeciwko sprawcy wypadku lub firmie ubezpieczeniowej, która się uchyla przed wypłaceniem odszkodowania.

Źródło : http://www.strojekkancelaria.pl